Solistgruppen

Retningslinjer for optagelse i solistgruppen

Koret har et bredt felt af solister, dog maks. 7.

For at blive solist i gruppen skal man have været medlem af koret i mindst 1 år og have haft et stabilt fremmøde.

Som medlem af solistgruppen skal fremmødet også være stabilt. Hvis man over en længere periode, dvs. mere end to måneder, ikke kan præstere en seriøs indsats, bør man trække sig fra solistgruppen.

Det forventes, at medlemmer af solistgruppen deltager i solisttræning i kælderen samt solistworkshops.

Der vil være audition for potentielle ansøgere til solistgruppen, såfremt der er en ledig plads. Audition aflægges over for et udvalg, bestående af  en af koret valgt stemmetræner, et medlem af bestyrelsen samt et medlem af den bestående solistgruppe.

Solister betaler udover de halvårlige kontingenter desuden kr. 650,00 årligt til dækning af solistundervisning. Dette ekstra solistkontingent forfalder hvert år den 1. februar sammen med det normale kontingent og indbetales ligeledes til korets konto.

Medlemmer af solistgruppen pr. 1/3-2023:
Annette H, Anette V, Anne, Tina, Britt og Tonny
Ovennævnte retningslinjer trådte i kraft 11. april 2018.