Oplysninger til koret


SÆSONEN

Vi øver tirsdage mellem  kl. 19.00 og kl. 21.00.

Kontingentet er 650,00 kroner halvårligt, der kan indbetales via netbank på bankkonto: 1551-9788646. Betalingsfristerne for hhv. efterår og forår er 1. september og 1. februar.

Når du har besluttet dig for at blive medlem og har betalt kontingent, (du har 2 øveaftener at  beslutte dig i), vil du få alle sangteksterne tilsendt via mail.

Hvis du kan få en ægtefælle, partner eller barn med, får I rabat på det samlede husstandskontingent.

 Der vil ligge en liste, hvor du kan skrive dine data: Navn, adresse, telefon, mailadresse og fødselsdag.

 Vi udsender jævnligt nyhedsbreve og andre ”hilsener” til medlemmerne via mail.

Kontakt evt. formanden@iceglory.dk for yderligere info.

Forårssæsonen 2023

10. januar – 13. juni 2023

Adgang til kirkerummet fra 18.55. Sprit venligst hænderne af når du kommer ind.

Vigtige datoer i 2023

Søndag 12. marts – koncert i Tune Kirke

Tirsdag 14. marts – Generalforsamling i kælderen, Vejleå Kirke

Mandag 10. april – vi synger til påskegudstjenete i Vejleå Kirke

Mandag 29. maj – vi synger til pinsegudstjeneste i Vejleå Kirke

Tirsdag 13. juni – vi holder sommerfest/sæsonafslutning

Tirsdag 22. august – Første øveraften efter sommerferien

Tirsdag 5. december – foreløbig dato for julekoncert

FASTE OPLYSNINGER

Kirken vil blive blive åbnet kl. 18.45, så man lige kan blive klar til øveaftenen. Husk at medbringe kaffe/te, kage eller lign. til eget forbrug til pausen.

Retningslinjer for dagligt virke vedtages løbende i et samarbejde mellem bestyrelse, korleder, pianist og kor.

 Da vi har nogle parfumeallergikere i koret, bedes du undlade kraftig deodorant og helt undlade parfume.

 Af hensyn til indlæringen henstiller vi til, at man møder til tiden og at man tier stille, medens de andre stemmegrupper øver.

 Du kan læse mere her på hjemmesiden eller få yderligere information ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan også skrive til os på formanden@iceglory.dk