Oplysninger til koret

RETNINGSLINJER FOR KORAFTENER – FRA EFTERÅRSSÆSONEN 2020

Adgang til kirkerummet fra 18.55. Sprit venligst hænderne af når du kommer ind.

Afholdelse af pause må spredes udover det vanlige sted, våbenhus og kirkerum. Har nogen medbragt flødeboller el. lign., sættes det i våbenhuset, hvorfra man kan forsyne sig og fordele sig. I kirkerummet må man dog kun indtage vand.

Vi kommer fremover til selv at skulle sørge for noget rengøring, når vi er færdige – fx aftørring af kirkebænkenes rygge. Der kommer en nærmere instruks, og så vil vi i bestyrelsen hitte ud af, hvordan vi forholder os til det.

DEN NYE SÆSON (efterår 2020):

Sæsonen

11. august – 8. december
+ julefest pt. planlagt til 15. december

Efterårsferie tirsdag 13. oktober (uge 42)

Corona

Vi synger kun med 2 meter afstand mellem sangere, hvilket alle skal respektere. Der er ingen tegn på, at dette kommer til at ændre sig i nær fremtid.

Er man syg, bliver man selvfølgelig hjemme.

Skulle nogen være så uheldige at blive ramt af corona, skal de hurtigst muligt give besked til formanden@iceglory.dk, så der kan gives besked til hele koret.

Koncerter

Tivoli 19/20. september er aflyst for IceGlorys vedkommende, da kun 13 hhv. 22 personer (afhængig af scene) kan deltage og dermed afholde omkostningen. Bestyrelsen vælger i dette sammenhæng at være lidt konservative omkring økonomien, da vi ikke har haft de budgetterede koncertindtægter i 1. halvår.

Søndag 27. september kl. 10.00 (mødetid 9.00) synger vi ved Klimagudstjeneste i Vejleå.

Tirsdag 29. september kl. 19.00 (mødetid 18.00) giver vi koncert i Kildevældskirken i København.

Tirsdag 8. december kl. 19.00 (mødetid 18.00) giver vi julekoncert i Vejleå Kirke.

Afstandskravet på 2 meter giver os nye udfordringer!

Bestyrelsen har besluttet, at vi afprøver forskellige metoder for at stille med mindre kor. Her skal vi først og fremmest sørge for:

1. At vi leverer en koncert af høj standard.

2. Dernæst skal vi forsøge at tilgodese alle, der gerne vil deltage i koncerter.

Afhængig af hvor vi synger, og den plads der er til rådighed, vil der nogen gange kun kunne deltage et mindre antal sangere. Andre gange vil vi dele koret i to hold, som hver synger en halv koncert.

Bestyrelsen vil sammen med korleder gøre sit bedste for at få det hele til at gå op i en højere enhed, og vi beder på forhånd om forståelse for, at det kan være vanskeligt at skulle vælge nogen til og andre fra.

EN VÆSENTLIG TING bliver jeres tilsagn om at kunne deltage på en given koncertdato. Vi bliver i højere grand end hidtil afhængige af, at folk der har tilmeldt sig også møder frem.

Undervisning

Efterårets sangundervisning med Line (for tilmeldte som har betalt) falder disse tirsdag i tiden 17.55-18.55:

1. og 8. september

6. og 20. oktober

Derudover kommer Line og giver input til hele koret 18. august, 3. og 17. november.

Solister skal desuden notere sig datoerne 15. september og 10. november. Fordeling af tider følger.

1. halvår

6 øve gange nåede vi før nedlukningen og 4 gange efter gradvis oplukning inden sommerferien. Lad os håbe på et 2. halvår med meget mere sang – sammen i vores kirke!

FASTE OPLYSNINGER

Kontingentet er 650,00 kroner halvårligt, der kan indbetales via netbank på bankkonto: 1551-9788646.

Bestyrelsesreferat Iceglory 29. juli 2020

Bestyrelsesreferat 14. maj 2020

Referat af generalforsamling 3. marts 2020

Bestyrelsesreferat 3. marts 2020

Vi øver tirsdage mellem  kl. 19.00 og kl. 21.00, skoleferier er dog undtaget.

Kirken vil blive blive åbnet kl. 18.45, så man lige kan blive klar til øveaftenen. Husk at medbringe kaffe/te, kage eller lign. til eget forbrug til pausen.

Betalingsfristerne er henholdsvis 1. februar og 1. september.

 Når du har besluttet dig for at blive medlem og har betalt kontingent, (du har 2 øveaftener at  beslutte dig i), vil du få alle sangteksterne tilsendt via mail.

Hvis du kan få en ægtefælle, partner eller barn med, får I rabat på det samlede husstandskontingent.

 Der vil ligge en liste, hvor du kan skrive dine data: Navn, adresse, telefon, mailadresse og fødselsdag.

 Vi udsender jævnligt nyhedsbreve og andre ”hilsener” til medlemmerne via mail.

Hvis I ved, at der skulle være udsendt en email til koret, og I ikke har modtaget den. Prøv at tjekke jeres spammappe.

Der er nogle spamfiltre, der ikke kan lide flere skjulte modtageradresser. Dette er gjort for undgå at offentliggøre alles mailadresser.

Det er også derfor, at afsender står som modtager. Der skal stå en modtager, og afsender kan kun tillade sig at offentliggøre sin egen mailadresse.

 I øvrigt kan retningslinjer for korets daglige virke findes på hjemmesiden www.iceglory.dk.

Heri beskrives, hvordan der arbejdes med koncertdeltagelse, herunder også påklædning ved koncerter.

Retningslinjer for dagligt virke vedtages løbende i et samarbejde mellem bestyrelse, korleder, pianist og kor.

 Da vi har nogle parfumeallergikere i koret, bedes du undlade kraftig deodorant og helt undlade parfume.

 Af hensyn til indlæringen henstiller vi til, at man møder til tiden og at man tier stille, medens de andre stemmegrupper øver.

 Du kan læse mere her på hjemmesiden eller få yderligere information ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan også skrive til os på formanden@iceglory.dk