Oplysninger til koret

DEN NYE SÆSON (sensommer/efterår) 2021)

Sæsonen

Vi øver tirsdage mellem  kl. 19.00 og kl. 21.00.

Kontingentet er 650,00 kroner halvårligt, der kan indbetales via netbank på bankkonto: 1551-9788646. Betalingsfristerne for hhv. efterår og forår er 1. september og 1. februar.

Når du har besluttet dig for at blive medlem og har betalt kontingent, (du har 2 øveaftener at  beslutte dig i), vil du få alle sangteksterne tilsendt via mail.

Hvis du kan få en ægtefælle, partner eller barn med, får I rabat på det samlede husstandskontingent.

 Der vil ligge en liste, hvor du kan skrive dine data: Navn, adresse, telefon, mailadresse og fødselsdag.

 Vi udsender jævnligt nyhedsbreve og andre ”hilsener” til medlemmerne via mail.

Online-sang tekster

Kontakt evt. formanden@iceglory.dk for yderligere info.

1. – 29. juni / 17. aug-14. dec. / ferie: 23. feb + 19. okt.

Adgang til kirkerummet fra 18.55. Sprit venligst hænderne af når du kommer ind.

Afholdelse af pause må spredes udover det vanlige sted, våbenhus og kirkerum. Har nogen medbragt flødeboller el. lign., sættes det i våbenhuset, hvorfra man kan forsyne sig og fordele sig. I kirkerummet må man dog kun indtage vand.

Skulle nogen være så uheldige at blive ramt af corona, skal de hurtigst muligt give besked til formanden@iceglory.dk, så der kan gives besked til hele koret.

Generelt

Bestyrelsen har besluttet, at vi afprøver forskellige metoder for at stille med mindre kor. Her skal vi først og fremmest sørge for:

1. At vi leverer en koncert af høj standard.

2. Dernæst skal vi forsøge at tilgodese alle, der gerne vil deltage i koncerter.

Afhængig af hvor vi synger, og den plads der er til rådighed, vil der nogen gange kun kunne deltage et mindre antal sangere. Andre gange vil vi dele koret i to hold, som hver synger en halv koncert.

Bestyrelsen vil sammen med korleder gøre sit bedste for at få det hele til at gå op i en højere enhed, og vi beder på forhånd om forståelse for, at det kan være vanskeligt at skulle vælge nogen til og andre fra.

EN VÆSENTLIG TING bliver jeres tilsagn om at kunne deltage på en given koncertdato. Vi bliver i højere grand end hidtil afhængige af, at folk der har tilmeldt sig også møder frem.

FASTE OPLYSNINGER

Kirken vil blive blive åbnet kl. 18.45, så man lige kan blive klar til øveaftenen. Husk at medbringe kaffe/te, kage eller lign. til eget forbrug til pausen.

Retningslinjer for dagligt virke vedtages løbende i et samarbejde mellem bestyrelse, korleder, pianist og kor.

 Da vi har nogle parfumeallergikere i koret, bedes du undlade kraftig deodorant og helt undlade parfume.

 Af hensyn til indlæringen henstiller vi til, at man møder til tiden og at man tier stille, medens de andre stemmegrupper øver.

 Du kan læse mere her på hjemmesiden eller få yderligere information ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du kan også skrive til os på formanden@iceglory.dk