Vejleå Kirke

Vejleå Kirke er tegnet af Wohlert Arkitekter, der af Ishøj
Menighedsråd fik opgaven i 1991 efter et byggeprogram, hvori det
om kirkebyggeriets karakter fremgik, at man på én gang ønskede
en kirke “som enhver dansker har boende i sig, og som først og
fremmest er affødt af de mange middelalderlige landsbykirker “;,  og videre siges der “. Det samlede bygningskompleks bør desuden kunne karakteriseres som imødekommende, lyst og åbent i sit arkitektoniske udtryk, uden at åbenheden i praksis indvirker negativt på funktionsdueligheden”.

I november 1996 blev grundstenen til Vejleå Kirke lagt. Over den
er indmuret en gengivelse af logoet for Ishøj Sogn, hvis motiv er
hentet fra udsmykningen af det oprindelige, middelalderlige
flisegulv i Ishøj Kirke.
Den 30. november (1. søndag i advent) 1997 blev Vejleå Kirke
indviet.

Læs mere her